Pengenalan

Pengguna dikehendaki membuat pendaftaran tempahan secara online.

Perkhidmatan

Perkhidmatan yang disediakan meliputi:
• Akses internet
• Microsoft Office
• Koleksi Tesis Digital
• Cetakan
• Scanner
• Wifi